hana precuchova vksięgowa

tel3 nove+420 602 766 074

email3 povodnehana.precuchova@v4account.cz

Hana Prečuchová studiowała w Wyższej Szkole Administracji Społecznej w Havířově na kierunku Gospodarka społeczna i administracja, gdzie w 2013 roku otrzymała tytuł licencjata. Studiowała zaocznie i jednocześnie pracowała jako referent w adminisrtacji publicznej w Pradze. Następnie powróciła do Havířova, gdzie absolwowała kurs podwójnej księgowości.

Praktykę w księgowości uzyskała stopniowo, najpierw jako księgowa do spraw kadr i płac, a następnie od 2017 roku prowadzi pełną księgowość dla czeskich firm prowadzących interesy z zagranicą.

Języki: czeski, angielski