profil pravnika vzorovystarsza księgowa

+420 725 349 553

dagmar.orszulikova@v4account.cz

Dagmar Orszuliková jest absolwentką Wyższej Szkoły Górniczej w Ostrawie na kierunku planowanie gospodarcze państwa na Wydziale Ekonomicznym (1983). W latach 1996-1998 ukończyła PIBS (Prague International Business School), gdzie uzyskała tytuł MBA. W trakcie swojego długoletniej praktyki zdobywała doświadczenie zarówno w zakresie rachunkowości przedsiębiorstw (sporządzanie sprawozdań finansowych wg ČÚS i IFRS, w tym konsolidacja, sporządzanie deklaracji podatkowych, rozliczanie przekształceń spółek), tak i w zakresie rachunkowości organizacji składkowych .

W spółce V4 Account Ostrava s.r.o. zatrudniona jest od 2022 roku na stanowisku starszej i zajmuje się księgowością dla czeskich klientów

Język: czeski