karla grossmannova vmanager biura księgowego

tel3 nove+420 728 381 794

email3 povodnekarla.grossmannova@v4account.cz

Karla Grossmannová jest absolwentką Wydziału Ekonomii Wyższej Szkoły Górniczej – Uniwersytetu Technicznego w Ostrawie, gdzie w 2005 roku uzyskała tytuł inżyniera z dziedziny Finansów. W ciągu ponad 25 letniej pracy zawodowej zdobyła szerokie umiejętności w zakresie księgowości i podatków.

W firmie V4 Account Ostrava s.r.o. pracuje od 2018 roku, gdzie kieruje pracą zespołu księgowych a także odpowiada za funkcjonowanie biura oraz kontakt z organami administracji państwowej i partnerami biznesowymi.

Swoje działania Karla ukierunkowywuje na zdobywanie nowych klientów, budowanie i utrzymywanie relacji ze stałymi klientami biura księgowego, kompleksową obsługą umów oraz udzielanie podstawowych porad z zakresu podatków pośrednich i bezpośrednich. W ramach swojej pracy zajmuje się również tematyką księgowości płacowej i kadrowej.

Karla jest współautorką książki „Maturitní otázky: účetnictví“ (Pytania maturalne: księgowość).

Języki: czeski, angielski