Nasze usługi księgowe koncentrują się na prowadzeniu podwójnej księgowości oraz świadczeniu związanych z tym usług podatkowo-księgowych, a mianowicie:

  • przygotowujemy dokumenty dla organów administracji finansowej (zestawienia podsumowujące, raporty) oraz pozostałych instytucji (np. Urzędu Statystycznego)
  • przygotowujemy deklaracje podatkowe (podatek dochodowy, VAT, podatek od pojazdów mechanicznych itp.)
  • reprezentujemy klientów w postępowaniach przed organami podatkowymi oraz pozostałymi instytucjami
  • wykonujemy rekonstrukcję księgowości lub audyt wewnętrzny prowadzonych zapisów księgowych

Zapewniamy klientom dostęp online do ich ksiąg rachunkowych.