Naszym klientom zapewniamy kompleksowe zarządzanie przy wypełnianiu ich standardowych obowiązków podatkowych. Usługi świadczymy w cyklu miesięcznym bądź jednorazowo (cykl roczny).

  • Przygotowujemy deklaracje podatkowe oraz raporty dla:
  • podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych
  • podatku od towarów i usług (VAT)
  • podatku akcyzowego
  • podatku od pojazdów mechanicznych
  • podatków lokalnych
  • zwrotu VAT

Reprezentujemy klienta w postępowaniach przed organami podatkowymi (kontrola podatkowa).